Suomi on maailman puhtain ja vihrein maa

Yalen ja Columbian yliopistojen laatiman vuoden 2016 EPI-indeksin (Environmental Performance Index) mukaan Suomi on maailman puhtain ja vihrein maa. Indeksissä vertaillaan, miten eri maissa suojellaan ekosysteemejä ja ihmisten terveyttä.

Indeksissä otetaan huomioon, miten valtiot huolehtivat ilmanlaadusta, puhtaasta vedestä sekä vesivaroistaan ja miten ne hoitavat maanviljelyksen, metsät ja kalakannat. Indeksin pistemäärään vaikuttavat myös energiaratkaisut ja valtioiden suhtautuminen luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen.

Suomen ilma, metsät, järvet ja juomavesi ovat maailmanlaajuisesti erityisen puhtaita. Yli 80% Suomen järvistä on laadultaan joko hyviä tai erinomaisia. Suomen maapinta-alasta yli 70% on metsää, mikä tekee Suomesta yhden maailman metsäisimmistä maista. Suomessa ilmanlaatu on hyvä, koska Suomi sijaitsee etäällä suurista päästölähteistä ja koska Suomen omat päästöt on saatu onnistuneesti kuriin. Suomessa on EU-maiden puhtain ilma ja maailman kolmanneksi puhtain ilma Kanadan ja Islannin jälkeen WHO:n mukaan.

Suomen ykköspaikkaan oikeuttava pistemäärä EPI-indeksissä on 90,68. Suomen jäljessä tulevat Islanti, Ruotsi, Tanska ja Slovenia. EPI-raportissa kehutaan monia Suomen ympäristöystävällisiä tavoitteita. Suomi aikoo luoda vuoteen 2050 mennessä hiilineutraalin yhteiskunnan, jossa ei enää ylitetä luonnon kantokykyä. Suomessa on myös säädetty asetus, jonka mukaan vuonna 2020 jopa 38 prosenttia Suomen energiantuotannosta on uusiutuvaa. Jo tällä hetkellä suurin osa sähköstä tuotetaan Suomessa ympäristöystävällisesti.

EPI-raportissa suuria huolenaiheita maailmassa ovat huonontunut ilmanlaatu ja vähenevät kalakannat. Maailmassa elää 550 miljoonaa ihmistä, joilla ei ole puhdasta vettä. Jopa puolet maailman väestöstä altistuu vaaralliselle hengitysilmalle. Lähes joka neljäs valtio ei käsittele lainkaan jätevesiään. EPI-indeksissä on mukana 180 valtiota.

Nuuksio

”Suomella on mahdollisuus kehittyä yhdeksi luontomatkailun helmeksi maailmassa. Meillä on puhdasta ja elinvoimaista luontoa joka puolella maata hyvien yhteyksien ja palveluiden lähettyvillä. Turisteille voidaan rakentaa kokonaisvaltaisia luontoelämyksiä, joissa ihaillaan hiljaista erämaamaisemaa, kerätään marjoja ja sieniä retkipäivän ruuaksi, saunotaan puhtaiden vesien äärellä ja odotetaan piilokojussa majesteettisen karhun saapuvan metsän siimeksestä illan hämärtyessä”, maalailee biodiversiteettiasiantuntija Riku Lumiaro Suomen ympäristökeskuksesta.

Ari Turunen

EPI TOP-10 VUONNA 2016

1   Suomi: 90.68
2   Islanti: 90.51
3   Ruotsi: 90.43
4   Tanska: 89.21
5   Slovenia: 88.98
6   Espanja: 88.91
7   Portugali: 88.63
8   Viro: 88.59
9   Malta: 88.48
10 Ranska: 88.20

EPI-indeksi
http://epi.yale.edu

”Suomella on mahdollisuus kehittyä yhdeksi luontomatkailun helmeksi maailmassa. Meillä on puhdasta ja elinvoimaista luontoa joka puolella maata hyvien yhteyksien ja palveluiden lähettyvillä.”

”Turisteille voidaan rakentaa kokonaisvaltaisia luontoelämyksiä, joissa ihaillaan hiljaista erämaamaisemaa, kerätään marjoja ja sieniä retkipäivän ruuaksi jasaunotaan puhtaiden vesien äärellä.”

Suomi

  • Pinta-ala 338 440 km2
  • Väkiluku 5,5 miljoonaa
  • Väentiheys 18,1 henkilöä/km2
  • 71,6% Suomen pinta-alasta on metsää
  • 10,2% Suomen pinta-alasta on järviä
  • 314 000 km rantaviivaa
  • 188 887 järveä
  • 178 947 saarta

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimusorganisaatio, joka tuottaa tietoa ympäristöstä, sen tilan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja luo ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi. www.syke.fi

FinRelax-ohjelma, Visit Finland
www.visitfinland.com/finrelax