Suomen Lapissa maailman puhtain ilma

Länsi-Lapissa Muonion kunnassa hengitetään todistettavasti maailman puhtainta ilmaa. Alle 10 mikrometrin hiukkasia on kuutiometrissä Muoniossa vain 4 mikrogrammaa, kun maailman likaisimmassa kaupungissa Nigerian Onitshassa niitä on melkein 600 mikrogrammaa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n vuoden 2016 tietokanta paljastaa, että puhtaat paikkakunnat maailmassa ovat yleensä pieniä, vauraita ja sijaitsevat kaukana teollisuusalueista. Muita erityisen puhtaita paikkakuntia ovat Kanadan Norman Wells, Espanjan Campisábalos ja Yhdysvaltain Converse County. WHO:n listassa otettiin huomioon sellaisten pienhiukkasten massapitoisuudet, joiden läpimitta on pienempi kuin 10 mikrometriä (PM10). Läpimitta vastaa seitsenosaa hiuksen paksuudesta. Alle kymmenen mikrometrin hiukkaset kulkevat hengitysilman mukana ihmisen keuhkoputkiin asti.

 Suomessa puhtaan ilman raja-arvot alittuvat kaikkialla

WHO:n suositusten mukaan vuotuinen keskiarvo PM10-hiukkasten määrälle saisi enintään olla 20 mikrogrammaa kuutiometrissä. WHO:n tilastojen mukaan Suomen taso alittuu kaikkialla, myös isoissa kaupungeissa.

Suomessa oli vuonna 2011 urbaaneillakin alueilla hiukkasia WHO:n mukaan keskimäärin 12 mikrogrammaa kuutiometrissä. Intiassa vastaava määrä on 134.

Euroopan kaupunkiväestöstä vain kymmenesosa nauttii näin puhtaasta ilmasta. Ilmanlaatua voi pitää erityisen huonona, jos alle kymmenen mikrometrin hiukkasten massapitoisuuden keskiarvo tunnin aikana ylittää sata mikrogrammaa.

PM10-hiukkasia vaarallisempia ovat läpimitaltaan 2,5 mikrometrin pienhiukkaset.
Niiden määrä kuutiometrissä ei saisi ylittää 10 mikrogrammaa. Maailman puhtaimmassa paikassa Muoniossa vuotuinen keskiarvo 2,5 mikrometrin hiukkasille on vain 2 mikrogrammaa.

WHO:n tietoaineistossa, johon on koottu myös 2.5 mikrometrin pienhiukkasten mittaustiedot 3000 paikkakunnalta sadasta eri maasta vuosilta 2008–2014, ilmenee että Suomessa on keskimäärin maailman kolmanneksi puhtain ilma. Suomen edelle menevät Ruotsi ja Kanada. Suomea seuraavat Ausralia, Islanti ja Viro. Ilmanlaatu on näissä maissa erittäin puhdasta eli 2,5 mikrometrin pienhiukkaspitoisuudet jäävät keskimäärin alle 8 mikrogrammaan kuutiometrissä.

Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Pia Anttilan mielestä Suomen hyvään ilmaanlaatuun vaikuttaa useita tekijöitä.

”Suomi sijaitsee tarpeeksi kaukana Euroopan isoista kaupungeista, joten tänne ei tule paljon saasteiden kaukokulkeamapäästöt jäävät pieniksi. Suomessa on oikeastaan maailman mittakaavassa vain yksi iso kaupunki Helsinki, ja senkin ilmanlaatu on erinomainen. Suomessa on myös vähän asukkaita ja vähän liikennettä. Erittäin merkittävä asia on myös se, että Suomessa on teollisuuden päästöt saatu kuriin. Hyvien puhdistusmenetelmien lisäksi teollisuuden prosessit toimivat puhtaalla teknologialla.”

Pia Anttilan mielestä puhtaan ilmanalan maissa asuvat ihmiset eivät aina ymmärrä, minkälainen luonnonvara puhdas ilma on. Maailman kaupunkiväestöstä yli 80% altistuu ilmansaasteidelle, jotka ylittävät WHO:n suositusarvot. Yli 3,5 miljardia eli puolet maapallon väestöstä asuvat maissa, joissa keskimäärin altistutaan hiukkasten määrälle, joka ylittää WHO:n raja-arvot.

Pienhiukkaset ja ilmansaasteet aiheuttavat astmaa ja pahentavat keuhkoahtaumatautia ja hengitystieinfektiota. Pienhiukkasten suuri määrä lisää myös sepelvaltimotautia ja aivo-verenkierron sairauksia. Jos esimerkiksi PM10-hiukkasten määrä saadaan vähennettyä 70 mikrogrammasta kuutiometrissä 20 mikrogrammaan, kuolleisuus vähenee 15%.

Afrikan ja Aasian isot kaupungit kärsivät ilmansaasteista. Vaikka Nigerian Onitshan 600 mikrogramman lukema on huikea, myös Aasian suurkaupungeissa lukemat ovat hälyttävän korkeat Beijingissä PM10-hiukkasia on kuutiometrissä yli 100 mikrogrammaa, Intian Delhissä yli 230 ja Saudi-Arabian Riyadissa jopa yli 350. Helsingissä vastaava lukema on 19. Maailman puhtaimmassa paikassa Muoniossa PM10-hiukkasia on puolestaan lähes viisi kertaa vähemmän kuin Helsingissä.

Pallas-Yllästunturin puhdas luonto

Yksi maailman ilmanlaadun mittausasemista sijaitsee Muonion Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa, joka on Suomen suosituin kansallispuisto. Mittausaseman poikkeuksellisen puhdasta ilmaa verrataan muiden maailman mittausasemien dataan. Mittausasemilta saadaan tärkeää dataa maailman ympäristön tilan analysoimiseen.

”Suomen ilmanlaatu on erinomainen muuhun maailmaan, varsinkin Aasiaan verrattuna”, toteaa  Riku Lumiaro Suomen ympäristökeskuksesta. ”Esimerkiksi Beijingissä tuulettomana päivänä ilmansaasteet tuntee keuhkoissa. Lisäksi väsyttää ja päätä särkee.”

Lumiaro pitää Suomea terveysmatkailijoille hyvänä kohteena. Suomessa ilma, vesi ja ruoka ovat puhtaita. Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa erityisenä piirteenä on Lumiaron mielestä maailman puhtaimman ilman lisäksi hiljaisuus.

”Keväällä ja syksyllä siellä ovat linnutkin hiljaa. Hyvissä erämäähotelleissa voi katsoa rauhassa avaraa tunturimaisemaa, joka kirkkaassa ja puhtaassa ilmassa pääsee oikeuksiinsa.”

PM10-hiukkasten enimmäismäärä mikrogrammoissa kuutiometriä kohden Euroopan maissa vuonna 2005. Kartta:EEA. www.eea.europa.eu/publications/spatial-assessment-of-pm10-and-ozone-concentrations-in-europe-2005-1

Ari Turunen

 

Ilmanlaadultaan maailman parhaimmat maat

PM 2,5 hiukkasia keskimäärin mikrogrammaa kuutiometrissä Lähde: Ilmatieteen laitos, WHO 2016. Lisätietoja: www.who.int/gho/phe/outdoor_air_pollution/ exposure/en/

WHO:n suositusten mukaan vuotuinen keskiarvo PM10- hiukkasten määrälle saisi enintään olla 20 mikrogrammaa kuutiometrissä. WHO:n tilastojen mukaan Suomen taso alittuu kaikkialla, myös isoissa kaupungeissa.

Maailman kaupunkiväestöstä yli 80% altistuu ilmansaasteidelle, jotka ylittävät WHO:n suositusarvot

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimusorganisaatio, joka tuottaa tietoa ympäristöstä, sen tilan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja luo ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi. www.syke.fi

Ilmatieteen laitos
Ilmatieteen laitos on palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa yleisen turvallisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä sää-, meri- ja ilmastopalveluja. ilmatieteenlaitos.fi

FinRelax-ohjelma, Visit Finland
www.visitfinland.com/finrelax