Metsien parantava voima

Metsistä voi löytyä pakopaikka melusta ja stressistä kärsiville. Tutkitusti metsäluonto alentaa stressiä ja verenpainetta. Suomi tarjoaa oivallisen mahdollisuuden elämäntapamuutokseen, jonka polku johtaa metsään.

Suomen pinta-alasta vain viisi prosenttia on rakennettua. Yli 70% pinta-alasta on metsää ja 10% vesistöjä. Ei ihme, että luonnossa viihtyminen on Suomessa maailmanlaajuisesti suurta: yli puolet suomalaisista vierailee säännöllisesti mökeillä.

Peräti 70% pohjoisen Suomen asukkaista vierailee vuosittain valtion metsissä vaeltamassa, marjastamassa tai sienestämässä.

Jokaisella suomalaisella on periaatteessa pääsy hiljaiseen metsään ja rantakaistaleeseen, joissa saa olla rauhassa. Myös ulkomaalaiset ovat huomanneet tämän. Matkailijat etsivät Suomen luontokohteista vastapainoa omalle arjelle. Tilalle halutaan rauhaa, hiljaisuutta ja mahdollisuuksia luontokokemuksiin ja esteettisiin elämyksiin. Tällaisen kokeminen on kaupunkimaisesti rakennetussa ympäristössä vaikeaa. Esimerkiksi jopa 75% eurooppalaisista elää kaupunkiympäristössä. Matkailijat arvostavat alkuperäistä luontoa, puhdasta ympäristöä ja paikallista kulttuuria.

“Esteettiset elämykset ja vihreän ympäristön rentouttava vaikutus parantavat mielialaa ja palauttavat stressistä”, väittää professori Liisa Tyrväinen Luonnonvarakeskuksesta. Liisa Tyrväinen on tutkinut pitkään erityisesti metsien merkitystä hyvinvoinnin tuottajana. Metsillä on suuri vaikutus ihmisille henkisenä, kulttuurillisena ja elämyksellisenä ympäristönä.

Ilmansaasteet ja altistuminen melulle ovat tässä järjestyksessä maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan suurimmat ympäristöongelmat ihmisen terveydelle. Riittämätön palautuminen stressistä nostaa verenpainetta ja lisää riskiä sairastua diabetekseen.

Tyrväinen korostaa, että erityisesti luontoalueet pitää nähdä kaupunkilaisille yhtenä terveydenhuollon voimavarana. Metsät edesauttavat monien tutkimusten mukaan niin fyysistä kuin henkistä hyvinvointia. Laajat luontoalueet vaimentavat melua ja parantavat ilmanlaatua poistamalla pölyä ja muita epäpuhtauksia, sekä sitomalla otsoni- ja monoksidikaasuja. Lisäksi luonnossa ulkoilu ja pelkkä oleskelu siellä parantavat mielialaa tutkitusti. Metsillä on suuri terapeuttinen merkitys.

Oleskelemalla ja liikkumalla luonnossa voidaan tutkimusten perusteella vaikuttaa omaan terveydentilaan. Etenkin luonnossa sijaitsevassa mielipaikassa ihminen pystyy säätelemään olotilaansa terveyttä edistävään suuntaan.

”Mieluisilla, usein metsässä kulkevilla liikuntareiteillä ja laajemmilla ulkoliikunta-alueilla, koetaan tutkimusten mukaan vahvempaa elpymistä stressistä kuin mielipaikaksi mainituissa kaupunkikeskustan katu- ja ulkotiloissa.”

Verenpaine alenee ja elimistö palautuu metsässä

Tyrväisen tutkimusryhmällä on syke- ja verenpainemittareilla mitattuja tuloksia siitä, kuinka nopeasti luontoympäristö ja erityisesti metsä palauttaa stressistä. Mittaukset ja kyselyt tehtiin lähes sadan hengen koeryhmälle.

“Vihreän ympäristön terveyshyödyt ovat ilmeiset. Kun ihminen pääsee luontoon, stressaantunut ihminen palautuu nopeasti. Elpyminen viheralueella ilmenee jo 15 minuutin oleskelun jälkeen!”

“Japanilaisten kanssa tehtyjen yhteistutkimusten tulokset olivat kiistattomat. Kun ihmiset vietiin metsään, mittaustuloksissa havaittiin verenpaineen ja pulssin lasku, lihasjännityksen väheneminen ja parasympaattisen hermoston toiminnan lisääntyminen.”

Parasympaattinen hermosto toimii aktiivisimmin levossa. Parasympaattisen ärsykkeen vaikutuksesta sydämen syke hidastuu ja hengitystiheys pienenee. Metsässä oleskelu vaikuttaa samalla lailla elimistöön kuin jooga tai meditaatio. Suomalainen metsä on retriitti.

Ihmiset tunsivat olevansa elinvoimaisempia ja jopa luomiskykyisempiä oleskeltuaan metsässä. Tyrväinen korostaa luonnon estetiikkaa. Stressiä poistaa erityisesti luonnon kokeminen, rakentamaton, kaunis maisema ja hiljaisuus.

Tyrväinen ehdottaa luontokokemusten ja luonnossa liikkumisen yhdistämistä tietoisesti lomamatkaan. Se auttaa arjen rasituksista palautumista.

“Yksi luontomatka ei vielä paranna, mutta voi olla sysäys elämäntapamuutokseen.”

Suomalainen luontomatka metsään tarjoaa kokonaisvaltaisen terveyspaketin. Siihen kuuluvat moniaistiset luontokokemukset, puhdas ja kaunis ympäristö, ulkoilu luonnossa, luonnonläheinen majoitus ja saunat, hiljaisuus sekä terveelliset metsätuotteet, marjat, sienet, villivihannekset ja riista.

Metsäpeitto prosentteina maailman maissa vuonna 2005. Maailman metsäisimmät maat ovat Suomi, Guyana, Surinam, Ranskan Guyana, Gabon, Belize ja Gambia. Lähde: FAO

Ari Turunen

Metsähehtaareja asukasta kohden vuonna 2016

“Esteettiset elämykset ja vihreän ympäristön rentouttava vaikutus parantavat mielialaa ja palauttavat stressistä.”

Metsäpeitto prosentteina Euroopan maissa vuonna 2010

Lähde: Eurostat

”Suomi on yksi maailman metsäisimmistä maista. Yli 70% maan pinta-alasta on metsää.”

Luonnonvarakeskus
Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. www.luke.fi

Metsähallitus
Metsähallitus kumppaneineen edistää luonnossa liikkumisen hyvinvointivaikutuksia ja tarjoaa luonnossa liikkujille hyviä palveluja kuten reittejä, taukopaikkoja, opasteita, karttoja ja tietoa Suomen upeimmista luontokohteista. http://www.metsa.fi/terveyshyotyja-luonnosta

FinRelax-ohjelma, Visit Finland
www.visitfinland.com/finrelax